Balik Beslenme

Süs balıkları uzun ve sağlıklı bir yaşam için vitamin, mineral, eser elementler ve bitkisel besin desteğine ihtiyaç duyar. Beslenme özelliklerine göre süs balıkları doğada farklı su katmanlarında yaşarlar. Bu nedenle akvaryumunuzda bulunan süs balıklarının bir kısmı su yüzeyine yakın bölümlerde yüzerken Pul yemler ile beslenir, diğerleri orta bölümlerde dolaşırlar Granül yemler ile beslenir ya da beslenmek için akvaryumun dibini eşelerler Tablet ve Parça yemler ile beslenirler.

Her bir balığın beslenmesini sağlamak için her üç grup için doğru yem türünü kullanmak önemlidir

Pul yemler

Pul yemler, beslenme bölgesi suyun üst tabakalarında olan süs balıkları için uygundur. Bu süs balıklarının sırt çizgileri düzdür, ağızları yukarıya doğrudur ve sırt yüzgeçleri arkaya doğru kaymıştır. Tüm bu özellikler yemlerini su yüzünde kemirmelerine olanak verir.

Granül yemler

Granül yemler, suyun orta katmanlarında yaşayan sırt ve karın çizgileri eğik, ağızları diğerlerine göre ileriye çıkık süs balıkları için mükemmel bir temel besindir. İçeriğini koruyarak yumuşar, yavaşça batar, balığınızın yemesi için suyun orta katmanlarında asılı kalır. Granül yem yavaşça batar, dağılmaz ve bu nedenle de akvaryumun suyunu bulandırmaz.

Tablet ve Parça yemler

Suyun dip bölgelerinde yaşayan balık türlerinin ağız yapıları aşağıya doğrudur. Bu nedenle, yiyecek aramak için doğal olarak yeri eşelemek için adapte olmuşlardır. Bu balıklar için, akvaryumun tabanında bulunan yem tabletleri ve parçaları doğru seçenektir

Yem verme zamanı ve biçimi

Mümkünse, akvaryum balıklarınızı günde iki ya da üç kez iki ila beş dakika arasında bitirecekleri kadar küçük miktarda yem ile besleyin. Yemi, su yüzeyine mümkün olduğu kadar eşit miktarlarda dağıtın. Besleme için kaşığın tersi uygundur. Bu şekilde porsiyonlar düzenli olur ve kazayla aşırı beslemeden korur. Yemin aroması ve kalitesi etkilenmeden kalır.

Zaman zaman taze bir şeyler

Balıklarınızı aylarca aynı ebattaki yemden aynı zamanda tek düze beslemek ballıkların canlılığını kaybetmelerine, renklerinin solmasına hatta hastalanmalarına yol açar.

Aşırı besleme

Eğer beslemeden bir saat sonra akvaryumun dibinde hala yem mevcutsa, bu fazla miktarda yemleme yaptığınız anlamına gelir.

Yeni yem

Süs balıklarınız bilinmeyen yemler hususunda sıkça şüphelenirler ve ortama bir düşman girmiş olabileceğini düşünerek kontrol ederler. Kısa bir süre sonra balık yeme adapte olur.

Balık yemi, dengeli beslenme için besinlerin, vitaminlerin, minerallerin, eser elementlerin ve safra maddelerinin balıkların ihtiyacına göre son derece dengeli karışımından meydana gelmelidir.

aqua

Safra maddeleri

Safra maddeleri bağırsak tembelliğine karşı etkin bir koruma sağlar. Örneğin, discus çikliti sadece dana yüreği gibi safra maddeleri düşük düzeyde olan yemlerle uzun süre beslerseniz bağırsak tembelliği görülür. (Safra maddelerinin eksikliğinden ayrı olarak, bu tür bir dengesiz beslenme balıkların doğal ihtiyaçlarına uygun değildir).

 

Karbonhidratlar ve yağlar Proteinler

Bunlar en önemli enerji kaynaklarıdır. Fakat yine de çok fazla yağ, yağlanmaya ve organ hasarlarına neden olur. Balık organizmasının yağları yakmasını sağlamak için balık vücudundaki yağ ve vitamin miktarı uygun oranda olmalıdır.
Mineraller Kalsiyum gibi balığın sağlıklı gelişimi için gerekli olan mineraller iskeletin kurulumu için önemlidir.

 Mineraller 

Kalsiyum gibi balığın sağlıklı gelişimi için gerekli olan mineraller iskeletin kurulumu için önemlidir.

 Eser elementler

Balık vücudundaki bir çok fonksiyonu yerine getiren eser elementler, organizmanın "araçları" olarak gereklidir ve enzimlerin vazgeçilmez parçalarıdır. Eser elementler adından da anlaşılacağı gibi sadece çok az miktarlarda gereklidir.

Burada çok önemli vitaminleri, balık vücudundaki fonksiyonlarını ve düşük kaliteli vitamin içeriği yetersiz olan yemlerle beslendiklerinde görülecek eksiklik belirtilerini kabaca ifade edeceğiz.

Bir vitaminin eksikliği diğer bir vitaminin aşırı alınmasıyla giderilemez.

Her bir vitaminin faydası:

Eksiklik belirtileri:

A Vitamini

Görmeyi geliştirir ve sağlıklı gelişimi sağlar. Bunun yanında deri koruma ve doğurganlık vitamini olarak da kullanılır.

A vitamininin eksikliği göz hasarlarına ve kanayan yaralara neden olur.

B1 Vitamini

Yemdeki karbonhidrattan enerji elde edilmesini sağlamak için gereklidir ve beyin ve sinirlere şeker sağlar (sinir besini!).

B1 vitamininin eksikliği hareket güçlüğüne ve kramplara yol açar.

B2 Vitamini

Proteinlerin sindirilmesinde önemli rol oynar, kas oluşumu ve mukoza zarın korunması için gereklidir.

B2 vitamininin eksiklik belirtileri kanayan yaralar ve sinis sistemi hasarlarıdır.

B5 Vitamini (vitamin PP)

Çeşitli enzimlerin oluşumu için önemlidir.

B5 vitamininin tipik eksiklik belirtisi solungaç problemleridir.

B6 Vitamini

Sinir sistemi için önemlidir.

B6 vitamininin eksikliği sinir sistemi hasarlarına yol açar. Düzensiz hareketler tipik belirtisidir.

B12 Vitamini

Sindirim organları ve oksijen taşınması için vazgeçilmez olan alyuvarların (hemoglobin) oluşumu için gereklidir

B12 vitamininin eksikliği kansızlığa neden olur ve bitkinlik ve gelişim hasarlarına neden olur.

C Vitamini

İskelet oluşumu için gereklidir. Ayrıca, hastalıklara karşı direnç gelişiminde önemli bir rol oynar.

C vitamininin eksikliği hastalığa eğilim ve solungaç deformasyonu tipik eksiklik belirtileridir. Orjinal yapısında C vitamini havaya karşı duyarlıdır, bu nedenle sera yemleri uzun süre dayanıklı C vitamini içermektedir.

D3 Vitamini

Kalsiyum ve fosfor alımını düzenler ve kemikler için dolayısıyla iskelet gelişimi için de son derece önemlidir.

D3 vitamininin eksikliği kemik deformasyonuna (raşitik) neden olur.

E Vitamini

Doğurganlık hormonlarının üretimini artırır. Bunun yanında diğer vitaminlerin ve yemlerdeki değerli doymamış yağ asitlerini kararlı hale getirir.

E vitamini eksikliği olan bir balığın tipik belirtisi kısırlık ve yağlanmadır.

H Vitamini (Biotin)

Büyüme faktörüdür.

Biotin'in eksikliği gelişim bozukluklarına yol açar. Ayrıca iştahta azalma ve kramplara neden olur.

K Vitamini

Yaralanma sonrası kan pıhtılaşmasını çabuklaştırır.

K vitamininin eksikliği yaraların iyileşmesinde güçlüğe ve karaciğer hasarlarına neden olur.

Cholin

Yağların sindirimi için gereklidir.

Choline'in eksikliği diğer belirtilerin yanı sıra karaciğer yağlanmasına neden olur.